Liên Hệ
Danh sách: Tỉnh thành, Ngành nghề. Hiện đang có : 14955 mã số thuế.

Chính sách bảo mật cho tracuumasothue.org tuân thủ GDPR

Tại tracuumasothue.org, chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và trình bày các quy định về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc bất kỳ công nghệ theo dõi nào khác có thể nhận dạng cá nhân.

2. Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, như Google AdSense, để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Những dịch vụ của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin vô danh về việc truy cập trang web của bạn để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Tuy nhiên, những dịch vụ này không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng được.

3. Liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định bảo mật hoặc nội dung của những trang web bên ngoài này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách bảo mật của những trang web đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh thông tin của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền dữ liệu qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của nó.

5. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó.

6. Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này từ thời gian này đến thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và Chính sách bảo mật được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng. Chúng tôi khuyến khích bạnkiểm tra định kỳ Chính sách bảo mật này để cập nhật thông tin.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách bảo mật này hoặc các thực tiễn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected]. Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho tracuumasothue.org và không bao gồm bất kỳ nền tảng hoặc dịch vụ khác có thể được liên kết hoặc được đề cập trên trang web của chúng tôi.